Wednesday, December 1, 2021

Välja mäklare

October 9, 2009 by admin  
Filed under Mäklare, Special

Hur väljer man bästa mäklaren?
Följ våra råd för hur du som säljare väljer rätt mäklare till just din bostad.

När man köper bostad behöver man sällan välja mäklare. Oftast utgår man helt enkelt från den bostad man är intresserad av – och lägger sina bud via den mäklare som säljaren anlitat.

Det är alltså som regel säljaren som väljer mäklare.

Men de flesta mäklare erbjuder sig även att mot betalning aktivt söka upp rätt bostad till en kund. Då är det köparen som väljer mäklare.

Om du ska sälja din bostad, gör så här:

När man väljer mäklare är det bra att börja med att be om rekommendationer.
Säkert finns det några i bekantskapskretsen, bland vänner och kollegor, som har sålt sin bostad de senaste åren. Vilken mäklare anlitade de – och var de nöjda?
När du får en rekommendation, ställ följande frågor:

 1. Vad ni nöjda med priset?  Stämde det med mäklarens värdering?
 2. Fick ni bra råd om hur ni skulle fixa till bostaden för att få bästa pris?
 3. Hur skötte mäklaren budgivningen? Fick ni bra information?
 4. Har hon/han tagit hand om all juridisk och ekonomisk hantering kring köpet på ett bra sätt?

Be att få namn inte bara på mäklarfirman som rekommenderas, utan även den specifika mäklare som utförde försäljningen. Mäklare är ett säljarjobb och olika säljare är förstås olika duktiga.

 • När ni har fått in mellan två och fyra namn på mäklare, kontakta dem för att be om en kostnadsfri värdering.
 • Värderingen är också ett bra tillfälle för att be om råd för hur man kan fixa till bostaden för att få bästa möjliga pris – så kallad home staging. Ofta kan man göra mycket själv med enkla medel, och en duktig mäklare kan hjälpa er med råd om vad som kan göras.
 • Fråga också mäklaren hur han eller hon ser på den presumtiva kunden. Vem tror hon/han kommer att köpa lägenheten? Och hur ska ni fixa lägenheten för att på bästa sätt locka just denna målgrupp?
 • Ni bör också fråga om mäklarens kunskap om området där er bostad ligger. Det är bra om mäklaren kan just ert område väl. Har han eller hon tidigare sålt en lägenhet i just er bostadsrättsförening eller villaområde är det extra bra. En kunnig mäklare som kan prata om föreningens ekonomi och om skolor i området, får högre trovärdighet hos spekulanterna.
 • Vid värderingen ska ni förstås också fråga hur mycket mäklaren tar i arvode. I Stockholm består arvodet ofta av en så kallad trappa, där man tar ut en lägre procentsats upp till ett visst pris. Om bostaden säljs för ett högre pris betalar man en högre procentsats på det överstigande beloppet.
 • Var noga med att fråga vad som ingår i priset. Ingår en annons i en papperstidning?  Ingår professionell fotografering av lägenheten?
 • Efter mötet med mäklaren bör ni granska hur deras presentationsmaterial ser ut. Är de broschyrer som de producerar för varje lägenhet professionellt gjorda och innehåller de all information spekulanterna behöver?
 • Ännu viktigare är hur mäklaren presenterar din bostad på nätet. Hur ser det ut på Hemnet? Är de bostadsannonser som mäklaren lägger upp lätta att bläddra runt i, finns det många bilder och är fotografierna bra?

I slutändan kommer ert val av mäklare förmodligen till stor del att bygga på magkänsla. Det är viktigt att mäklaren känns som en bra säljare och att ni får förtroende för honom/henne. Om ni tycker att hon/han känns pålitlig, ökar förstås chansen  att spekulanterna känner likadant.

Men innan ni skriver ett kontrakt ska ni naturligtvis göra allt ni kan för att pressa priset, exempelvis genom att spela ut de olika mäklarnas erbjudanden mot varandra. När det finns få bostäder ute på marknaden har man större möjlighet att pruta, men en viss prutmån finns alltid.

Comments

One Response to “Välja mäklare”
 1. vad jag letade efter, tack

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!