Wednesday, December 1, 2021

Vad är bostaden värd?

October 9, 2009 by admin  
Filed under Bostadspriser, Special

Eftersom en bostad är ett långsiktigt köp som har stor påverkan på vardagslivet, bör man i första hand se till den egna ekonomin när man bedömer vad man vill betala för en bostad. Hur mycket har vi råd att betala, inklusive räntor, amorteringar avgifter och driftskostnader?
Men det är naturligtvis aldrig roligt att betala ett överpris – [...]