Wednesday, December 1, 2021

Svårt att få lån?


Det finns flera grupper som har svårt att få lån. Har man en betalningsanmärkning eller allmänt dålig ekonomi är det betydligt tuffare att få bolån. Men det kan också räcka med att man har en inkomst som banken bedömer som osäker för att problem ska uppstå – till exempel att man är vikarie eller egen företagare.

Loan24 är ett företag som riktar sig särskilt till dem som har svårt att få ett bolån på vanligt sätt. De är en slags lånemäklare som hjälper kunden att få ett bolån.

För den som inte kan få ett lån via banken, men bedömer att man kan klara av kostnaderna för ett bolån, kan Loan24 vara ett intressant alternativ. Men man bör vara medveten om att de tar ut betydligt högre ränta än vad bankerna vanligen erbjuder. Att ta bolån via Loan24 bör alltså anses som en sista utväg. Kontakta dem först efter att du på egen hand försökt få ett bolån direkt hos bankerna.